m
m
Line 29: Line 29:
 
|-
 
|-
 
|Matej Rychtárik||Pukancová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rychtarik4/ Inteligentný receptár na báze prepojených dát]
 
|Matej Rychtárik||Pukancová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rychtarik4/ Inteligentný receptár na báze prepojených dát]
||+||+||p|| || || || || || || ||  
+
||+||+||p|| ||PP|| || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Soňa Senkovičová||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~senkovicova1/baka_praca.html Receptár - mobilná aplikácia]
 
|Soňa Senkovičová||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~senkovicova1/baka_praca.html Receptár - mobilná aplikácia]
Line 44: Line 44:
 
|-
 
|-
 
|Adam Trizna||Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~trizna3/BP%20-%20webstranka/ Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov]
 
|Adam Trizna||Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~trizna3/BP%20-%20webstranka/ Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov]
||+||+||+|| || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| ||PP|| || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Klaudia Turčeková||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~turcekova8/bakalarka/ Filmový a seriálový detektív]
 
|Klaudia Turčeková||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~turcekova8/bakalarka/ Filmový a seriálový detektív]
||+||+||+|| || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| ||PP|| || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Juraj Vetrák||Markošová||[https://jurovee.github.io/thesis/ Štúdium štruktúry siete cestných prepojení slovenských miest]
 
|Juraj Vetrák||Markošová||[https://jurovee.github.io/thesis/ Štúdium štruktúry siete cestných prepojení slovenských miest]

Revision as of 08:56, 7 March 2019

Štvrtok, 8:10, M-VI, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

PP - pripraví si prezentáciu
pr - prezentácia prototypu

školiteľ téma 21.
2.
28.
2.
7.
3.
14.
3.
21.
3.
4.
4.
11.
4.
25.
4.
2.
5.
9.
5.
16.
5.
Marián Bagyanszký Gruska Analýza vytvárania sociálnych sietí p + +
Pavol Freivolt Náther Analýza šachu ako hernej komplexnej siete p - +
Daniel Grohoľ Šiška C++ framework pre embedded zariadenia p + +
Balázs Horváth Nagy Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli + - p
Filip Pavlove Petrovič Predpoveď znečistenia ovzdušia algoritmami strojového učenia + + -
Matej Rychtárik Pukancová Inteligentný receptár na báze prepojených dát + + p PP
Soňa Senkovičová Borovanský Receptár - mobilná aplikácia + + p
Boris Silný Šimko Rozšírenie podpory UML v Dizajnéri + - p
Erik Szalay Jajcayová Finite Difference Sets + + p
Dávid Šuba Farkaš Rozpoznávanie reči v zjednodušenom anglickom jazyku + + +
Adam Trizna Šimko Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov + + + PP
Klaudia Turčeková Borovanský Filmový a seriálový detektív + + + PP
Juraj Vetrák Markošová Štúdium štruktúry siete cestných prepojení slovenských miest + + +meno denníky 7.3.
Marián Bagyanszký +1
Pavol Freivolt chýba: -1
Daniel Grohoľ príliš všeobecný, treba zlepšiť: 0
Balázs Horváth chýba: -1
Filip Pavlove neaktuálny: -1
Matej Rychtárik neaktuálny: -1
Soňa Senkovičová prosím upresniť dátumy, nie čísla týždňov a rozlíšiť medzi plánom a skutočným postupom na práci: +0.5
Boris Silný +1
Erik Szalay +1
Dávid Šuba +1
Adam Trizna +1
Klaudia Turčeková +1
Juraj Vetrák +1