m
Line 12: Line 12:
 
|-
 
|-
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
||- ||p||+||PP|| || || || ||pr||  
+
||- ||p||+||-||PP|| || || ||pr||  
 
|-
 
|-
 
|Martina Bodišová||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bodisova17/BP/ Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní]
 
|Martina Bodišová||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bodisova17/BP/ Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní]
||- ||-||-||PP|| || || || ||pr||   
+
||- ||-||-||+||PP|| || || ||pr||   
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Bordáč||Jozef Šiška||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~bordac6/BakalarskaPraca/ Alexa skill na ovládanie počítača]
 
|Tomáš Bordáč||Jozef Šiška||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~bordac6/BakalarskaPraca/ Alexa skill na ovládanie počítača]
||p ||-||+||PP|| || || || ||pr||  
+
||p ||-||+||P|| || || || ||pr||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Brcko||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~brcko2/bc/ Remote staff manager]
 
|Michal Brcko||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~brcko2/bc/ Remote staff manager]
||p ||+||+|| ||PP|| || || ||pr||  
+
||p ||+||+||-||PP|| || || ||pr||  
 
|-
 
|-
 
|Milan Cifra||Ján Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~cifra9/BP/ Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu]
 
|Milan Cifra||Ján Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~cifra9/BP/ Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu]
||+||+||p|| ||PP|| || || ||pr||  
+
||+||+||p||-||PP|| || || ||pr||  
 
|-
 
|-
 
|Patrik Fašang||František Gyarfáš||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~fasang1/BC/ Nástroj pre vnútrofiremné zdieľanie vedomostí]
 
|Patrik Fašang||František Gyarfáš||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~fasang1/BC/ Nástroj pre vnútrofiremné zdieľanie vedomostí]
||p ||+||+|| || ||PP|| || ||pr||  
+
||p ||+||+||+|| ||PP|| || ||pr||  
 
|-
 
|-
 
|Radoslav Hečko||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hecko8/ Aplikácia na self-monitoring pacientov s arteriálnou hypertenziou]
 
|Radoslav Hečko||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hecko8/ Aplikácia na self-monitoring pacientov s arteriálnou hypertenziou]
||+ ||+||p|| || ||PP|| || ||pr||  
+
||+ ||+||p||+|| ||PP|| || ||pr||  
 
|-
 
|-
 
|Lucia Kubíčková||Roman Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kubickova38/bakalarka/ Aplikačný katalóg]
 
|Lucia Kubíčková||Roman Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kubickova38/bakalarka/ Aplikačný katalóg]
||+ ||+||p|| || ||PP|| || || ||pr  
+
||+ ||+||p||-|| ||PP|| || || ||pr  
 
|-
 
|-
 
|Patrícia Marmanová||Damas Gruska||[http://patricia.marman.sk/ Manažér spoločenských udalostí s asistentom obdarovávania]
 
|Patrícia Marmanová||Damas Gruska||[http://patricia.marman.sk/ Manažér spoločenských udalostí s asistentom obdarovávania]
||p ||+||+|| || || ||PP|| || ||pr  
+
||p ||+||+||+|| || ||PP|| || ||pr  
 
|-
 
|-
 
|Alexandra Nyitraiová||Jozef Šiška||[https://nitrajka.github.io/ Educational tools for first order logic]
 
|Alexandra Nyitraiová||Jozef Šiška||[https://nitrajka.github.io/ Educational tools for first order logic]
||+ ||+||p|| || || ||PP|| || ||pr  
+
||+ ||+||p||+|| || ||PP|| || ||pr  
 
|-
 
|-
 
|Zoltán Onódy||Ján Kľuka||[https://zoltanonody.github.io/proof-assistant-docs/ A proof assistant for elementary mathematics]
 
|Zoltán Onódy||Ján Kľuka||[https://zoltanonody.github.io/proof-assistant-docs/ A proof assistant for elementary mathematics]
||+ ||+||p|| || || ||PP|| || ||pr  
+
||+ ||+||p||+|| || ||PP|| || ||pr  
 
|-
 
|-
 
|Michal Plevka||Peter Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~plevka6/BakalarskaPraca/ Mobilná aplikácia: Cyklo-tréner]
 
|Michal Plevka||Peter Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~plevka6/BakalarskaPraca/ Mobilná aplikácia: Cyklo-tréner]
||+ ||-||p|| || || || ||PP|| ||pr  
+
||+ ||-||p||+|| || || ||PP|| ||pr  
 
|-
 
|-
 
|Lívia Staškovičová||Damas Gruska||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~staskovicova1/bakalarska_praca/ Zber údajov z verejných informačných zdrojov]
 
|Lívia Staškovičová||Damas Gruska||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~staskovicova1/bakalarska_praca/ Zber údajov z verejných informačných zdrojov]
||+ ||+||+|| || || || ||PP|| ||pr  
+
||+ ||+||+||p|| || || ||PP|| ||pr  
 
|-
 
|-
 
|Dušan Suja||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~suja8/bakalarka/ SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom]
 
|Dušan Suja||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~suja8/bakalarka/ SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom]
||+ ||+||+|| || || || ||PP|| ||pr  
+
||+ ||+||+||p|| || || ||PP|| ||pr  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 05:59, 14 March 2018

Utorok, 8:10, M-I, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

PP - pripraví si prezentáciu
pr - prezentácia prototypu

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
10.
4.
17.
4.
24.
4.
7.
5.
Soňa Barteková Andrej Blaho Pythonovský modul pre Karla - p + - PP pr
Martina Bodišová Andrej Blaho Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní - - - + PP pr
Tomáš Bordáč Jozef Šiška Alexa skill na ovládanie počítača p - + P pr
Michal Brcko František Gyarfáš Remote staff manager p + + - PP pr
Milan Cifra Ján Kľuka Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu + + p - PP pr
Patrik Fašang František Gyarfáš Nástroj pre vnútrofiremné zdieľanie vedomostí p + + + PP pr
Radoslav Hečko František Gyarfáš Aplikácia na self-monitoring pacientov s arteriálnou hypertenziou + + p + PP pr
Lucia Kubíčková Roman Hrušecký Aplikačný katalóg + + p - PP pr
Patrícia Marmanová Damas Gruska Manažér spoločenských udalostí s asistentom obdarovávania p + + + PP pr
Alexandra Nyitraiová Jozef Šiška Educational tools for first order logic + + p + PP pr
Zoltán Onódy Ján Kľuka A proof assistant for elementary mathematics + + p + PP pr
Michal Plevka Peter Borovanský Mobilná aplikácia: Cyklo-tréner + - p + PP pr
Lívia Staškovičová Damas Gruska Zber údajov z verejných informačných zdrojov + + + p PP pr
Dušan Suja Alexander Šimko SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom + + + p PP pr


Hodnotenie denníkov a aktivity:

27.2. denník k 8.3.
Soňa Barteková chýba: -1
Martina Bodišová chýba: -1
Tomáš Bordáč ok: +1
Michal Brcko ok, ale mal by byť konkrétnejší: +1
Milan Cifra neaktuálny: 0
Patrik Fašang ok: +1
Radoslav Hečko ok, ale príliš stručný: +1
Lucia Kubíčková ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1
Patrícia Marmanová ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1
Alexandra Nyitraiová ok: +1
Zoltán Onódy +1 dú ok: +1
Michal Plevka ok: +1
Lívia Staškovičová výborne: +1
Dušan Suja chýba: -1