m
m
Line 64: Line 64:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|  
 
|  
||27.2.||denník k 8.3.||denník k 3.4.
+
||27.2.||denník k 8.3.||denník k 3.4.||denník k 5.5.
 
|-
 
|-
 
|Soňa Barteková
 
|Soňa Barteková
|| ||chýba: -1||chýba: -2
+
|| ||chýba: -1||chýba: -2||ok: +1
 
|-
 
|-
 
|Martina Bodišová
 
|Martina Bodišová
|| ||chýba: -1||ok, ale trochu konkrétnejšie prosím: +1
+
|| ||chýba: -1||ok, ale trochu konkrétnejšie prosím: +1||neaktuálny: -1
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Bordáč
 
|Tomáš Bordáč
|| ||ok: +1||pekne: +1
+
|| ||ok: +1||pekne: +1||fajn: +1
 
|-
 
|-
 
|Michal Brcko
 
|Michal Brcko
|| ||ok, ale mal by byť konkrétnejší: +1||neaktuálny: 0
+
|| ||ok, ale mal by byť konkrétnejší: +1||neaktuálny: 0||ok: +1
 
|-
 
|-
 
|Milan Cifra
 
|Milan Cifra
|| ||neaktuálny: 0||namiesto čísla týždňa prosím uvádzať dátumy: +1
+
|| ||neaktuálny: 0||namiesto čísla týždňa prosím uvádzať dátumy: +1||ok: +1
 
|-
 
|-
 
|Daniel Derevjanik
 
|Daniel Derevjanik
|| || ||chýba: -2
+
|| || ||chýba: -2||príliš stručný: 0
 
|-
 
|-
 
|Patrik Fašang
 
|Patrik Fašang
|| ||ok: +1||krásne, ale neaktuálne: 0
+
|| ||ok: +1||krásne, ale neaktuálne: 0||krásne, ale neaktuálne: 0
 
|-
 
|-
 
|Radoslav Hečko
 
|Radoslav Hečko
|| ||ok, ale príliš stručný: +1||dobrá práca: +1
+
|| ||ok, ale príliš stručný: +1||dobrá práca: +1||neaktuálne: 0
 
|-
 
|-
 
|Lucia Kubíčková
 
|Lucia Kubíčková
|| ||ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1||ok, ale pokojne ešte rozvitejšie: +1
+
|| ||ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1||ok, ale pokojne ešte rozvitejšie: +1||ok, ale naozaj môžete viac rozviť: +1
 
|-
 
|-
 
|Patrícia Marmanová
 
|Patrícia Marmanová
|| ||ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1||nc: +1
+
|| ||ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1||nc: +1||ok: +1
 
|-
 
|-
 
|Alexandra Nyitraiová
 
|Alexandra Nyitraiová
|| ||ok: +1||keep the good work: +1
+
|| ||ok: +1||keep the good work: +1||fine: +1
 
|-
 
|-
 
|Zoltán Onódy
 
|Zoltán Onódy
||+1 dú ||ok: +1||keep the good work: +1
+
||+1 dú ||ok: +1||keep the good work: +1||only starting? :-) +1
 
|-
 
|-
 
|Michal Plevka
 
|Michal Plevka
|| ||ok: +1||neaktuálne: 0
+
|| ||ok: +1||neaktuálne: 0||vzorné: +1
 
|-
 
|-
 
|Lívia Staškovičová
 
|Lívia Staškovičová
|| ||výborne: +1||ok: +1
+
|| ||výborne: +1||ok: +1||tesne, ale predsa: +1
 
|-
 
|-
 
|Dušan Suja
 
|Dušan Suja
|| ||chýba: -1||ok: +1
+
|| ||chýba: -1||ok: +1||fajn: +1
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 23:10, 5 May 2018

Utorok, 8:10, M-I, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

PP - pripraví si prezentáciu
pr - prezentácia prototypu

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
10.
4.
17.
4.
24.
4.
15.
5.
Soňa Barteková Andrej Blaho Pythonovský modul pre Karla - p + - ! P + + + pr
Martina Bodišová Andrej Blaho Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní + + + + - + + P - pr
Tomáš Bordáč Jozef Šiška Alexa skill na ovládanie počítača p - + P + - - + + pr
Michal Brcko František Gyarfáš Remote staff manager p + + - P - - + + pr
Milan Cifra Ján Kľuka Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu + + p - + - + + P pr
Daniel Derevjanik Jozef Šiška A bug reporting tool for web applications - - - + p + P + + pr
Patrik Fašang František Gyarfáš Nástroj pre vnútrofiremné zdieľanie vedomostí p + + + + P - + - pr
Radoslav Hečko František Gyarfáš Aplikácia na self-monitoring pacientov s arteriálnou hypertenziou + + p + + P - + + pr
Lucia Kubíčková Roman Hrušecký Aplikačný katalóg + + p - + + P - - pr
Patrícia Marmanová Damas Gruska Manažér spoločenských udalostí s asistentom obdarovávania p + + + + + - + P pr
Alexandra Nyitraiová Jozef Šiška Educational tools for first order logic + + p + + + + P - pr
Zoltán Onódy Ján Kľuka A proof assistant for elementary mathematics + + p + - + P + - pr
Michal Plevka Peter Borovanský Mobilná aplikácia: Cyklo-tréner + - p + - + + + P pr
Lívia Staškovičová Damas Gruska Zber údajov z verejných informačných zdrojov + + + p - + - P + pr
Dušan Suja Alexander Šimko SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom + + + p - + + - + PP a pr


Hodnotenie denníkov a aktivity:

27.2. denník k 8.3. denník k 3.4. denník k 5.5.
Soňa Barteková chýba: -1 chýba: -2 ok: +1
Martina Bodišová chýba: -1 ok, ale trochu konkrétnejšie prosím: +1 neaktuálny: -1
Tomáš Bordáč ok: +1 pekne: +1 fajn: +1
Michal Brcko ok, ale mal by byť konkrétnejší: +1 neaktuálny: 0 ok: +1
Milan Cifra neaktuálny: 0 namiesto čísla týždňa prosím uvádzať dátumy: +1 ok: +1
Daniel Derevjanik chýba: -2 príliš stručný: 0
Patrik Fašang ok: +1 krásne, ale neaktuálne: 0 krásne, ale neaktuálne: 0
Radoslav Hečko ok, ale príliš stručný: +1 dobrá práca: +1 neaktuálne: 0
Lucia Kubíčková ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1 ok, ale pokojne ešte rozvitejšie: +1 ok, ale naozaj môžete viac rozviť: +1
Patrícia Marmanová ok, mohli by byť aj rozvitejšie vety: +1 nc: +1 ok: +1
Alexandra Nyitraiová ok: +1 keep the good work: +1 fine: +1
Zoltán Onódy +1 dú ok: +1 keep the good work: +1 only starting? :-) +1
Michal Plevka ok: +1 neaktuálne: 0 vzorné: +1
Lívia Staškovičová výborne: +1 ok: +1 tesne, ale predsa: +1
Dušan Suja chýba: -1 ok: +1 fajn: +1