Line 1: Line 1:
'''Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho'''<br>
+
'''Utorok, 9:00, M-I, Andrej Blaho'''<br>
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
  
Line 7: Line 7:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||16.<br>3.||23.<br>3.||20.<br>4.||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.||18.<br>5.||práca
+
||20.<br>2.||27.<br>2.||6.<br>3.||13.<br>3.||20.<br>3.||27.<br>3.||10.<br>4.||17.<br>4.||24.<br>4.||7.<br>5.
 
|-
 
|-
|Tamás Bilek||Pavel Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bilek5/# Evolúcia morfológie]
+
|Radovan Balog||Marek Nagy||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~balog21/bakalarka.html Detský mikrosvet ako motivačný nástroj]
||+||+||1||+||+||+||-||23||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ladislav Bilisics||Pavel Petrovič||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~bilisics3/bp/# Softvérová infraštruktúra pre FabLab.SK]
+
|Tomáš Bočinec||František Gyarfáš||[http://www.bc.bocinec.com/ Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD]
|| +||+||1||+||+||+||+||+||-||23||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Katarina Fabianova||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~fabianova55/Bakalarka/index.htm# Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Hadíky]
+
|Martina Ďuricová||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~duricova72/bakalarka/ Labyrint v úlohách súťaže iBobor]
||+||+||1||+||+||-||23||-||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Jaroslav Fúska||František Gyarfaš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~fuska3/# Mutačné testovanie vo výuke programovania]
+
|Miroslav Ferienčík||Lucia Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~feriencik2/bakalarka/ Softvér na tvorbu a testovanie grafových úloh]
||+||+||-||1||+||+||+||-||23||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Heinz||Marek Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~heinz4/bakalarska_praca/# Jednoduchý syntaktický parser príbehov z Multimediálnej čítanky]
+
|Patrik Furmánek||Dana Šuníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~furmanek1/bc/ E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie]
||+||+||1||+||+||2||-||3||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Jaroslav Ištok||František Gyárfáš||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~istok7/# Osobný mobilný asistent pre diabetikov]
+
|Klára Horváthová||Karolína Mayerová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~horvathova115/ Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor]
||+||+||1||+||+||-||23||+||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Kellner||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kellner7/bachelorThesis.html# Kooperatívne programovanie v Eclipse]
+
|Kristína Karafová||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~karafova3 Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia]
||+||+||1||+||+||2||-||+||+||3||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Máté Tibor Krajczár||Tatiana Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~krajczar2/# Interaktívna kniha a e-learningový systém pre deti - Opera nehryzie]
+
|Roman Kuruc||Peter Gergeľ||[http://bc.bluetech.sk/ Intranet s webovým rozohraním pre sektor softwarového testovania]
||+||+||1||+||+||+||-||23||+||+||
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ivan Latták||František Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~lattak1/BP/# Vývojové prostredie pre učenie sa refaktorizácie kódu]
+
|Tomáš Michalík||Marek Nagy||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~michalik38/bcweb/ Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností]
||+||+||+||1||+||-||-||-||3||2||
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Sadloň||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~sadlon7/bc# SOFTVÉROVÁ PODPORA VYUČOVANIA MATEMATIKY HEJNÉHO METÓDOU, prostredie násobilkové štvorce ]
+
|Pavel Mikloš||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~miklos21/bp/ Softvérová metóda vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny]
||-||+||+||1||+||-||o||o||23||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Šomodi||Veronika Dropčová||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~somodi2/# Rezervačný systém pre stredné školy]
+
|Alexandra Nyitraiová||Jozef Šiška||[https://nitrajka.github.io/ Educational tools for first order logic]
||-||+||+||1||+||2 ||3||-||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Filip Špaldoň||Andrej Jursa||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~spaldon1/BAKALARKSA_PRACA/# Návrh a implementácia protokolu pre sprístupnenie pracovnej plochy pre účely podpory používatelov]
+
|Zoltán Onódy||Ján Kľuka||[https://zoltanonody.github.io/proof-assistant-docs/ A proof assistant for elementary mathematics]
||+||+||+||1||+||-||23||+||+||+||
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Štefanec||Alexander Šimko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stefanec9/bakalarska_praca/ Dochádzkový systém s vysielačmi a mobilnými príjmačmi]
+
|Patrik Priebera||Lucia Budinská||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~priebera1/bakalarka/ Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole]
||-||+||+||1||+||+||+||23||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Viliam Vakerman||Frantšek Gyárfáš||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vakerman1/# Webová výuka programovania v C++ pomocou jednotkového testovania]
+
|Gábor Puskás||Daniela Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskas4/bc/ Editor na tvorbu sieťových hier založený na princípe hry "Hádaj kto"]
||-||+||+||+||1||-||+||23||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Matej Vilk||Pavel Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vilk1/bakalarka/# Webová aplikácia pre správu súťaže FIRST LEGO League]
+
|Andrea Spišáková||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~spisakova31/bp/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie]
||+||+||+||+||1||-||+||23||+||+||ok
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 02:41, 19 February 2018

Utorok, 9:00, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obajobu

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
10.
4.
17.
4.
24.
4.
7.
5.
Radovan Balog Marek Nagy Detský mikrosvet ako motivačný nástroj
Tomáš Bočinec František Gyarfáš Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD
Martina Ďuricová Monika Tomcsányiová Labyrint v úlohách súťaže iBobor
Miroslav Ferienčík Lucia Budinská Softvér na tvorbu a testovanie grafových úloh
Patrik Furmánek Dana Šuníková E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie
Klára Horváthová Karolína Mayerová Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor
Kristína Karafová Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia
Roman Kuruc Peter Gergeľ Intranet s webovým rozohraním pre sektor softwarového testovania
Tomáš Michalík Marek Nagy Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností
Pavel Mikloš Peter Borovanský Softvérová metóda vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny
Alexandra Nyitraiová Jozef Šiška Educational tools for first order logic
Zoltán Onódy Ján Kľuka A proof assistant for elementary mathematics
Patrik Priebera Lucia Budinská Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole
Gábor Puskás Daniela Bezáková Editor na tvorbu sieťových hier založený na princípe hry "Hádaj kto"
Andrea Spišáková Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie