Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
|Matej Kellner||Pavel Petrovič||[http://www.esperak.php5.sk  Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp]
 
|Matej Kellner||Pavel Petrovič||[http://www.esperak.php5.sk  Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp]
| +|| || || || || || || || || || || ||  
+
| +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Róbert Ivan||Mária Markošová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ivan32/Bakalarka/ Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí]
 
|Róbert Ivan||Mária Markošová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ivan32/Bakalarka/ Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí]
| -|| || || || || || || || || || || ||  
+
| -|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Lívia Kupčuliaková||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kupculiakov2/Bakalarka/  Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python]
 
|Lívia Kupčuliaková||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kupculiakov2/Bakalarka/  Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python]
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
+
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Martin Maco||František Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~maco7/mok/  Mobilný organizátor kontaktov]
 
|Martin Maco||František Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~maco7/mok/  Mobilný organizátor kontaktov]
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
+
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Majeríková||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~majerikova12/bakalarska_praca/  Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti]
 
|Zuzana Majeríková||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~majerikova12/bakalarska_praca/  Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti]
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
+
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Martin Mečiar||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~meciar7/bp/ Aplikácia na výber projektov TIS]
 
|Martin Mečiar||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~meciar7/bp/ Aplikácia na výber projektov TIS]
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
+
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Alex Mendel||Pavel Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mendel8/BP/  Robot Tatrabot rieši hru Sokoban]
 
|Alex Mendel||Pavel Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mendel8/BP/  Robot Tatrabot rieši hru Sokoban]
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
+
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Piják||Andrej Jursa||[http://pijak.me/bakalarska-praca  Strojopis pre deti]
 
|Michal Piják||Andrej Jursa||[http://pijak.me/bakalarska-praca  Strojopis pre deti]
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
+
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Rakovský||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rakovsky10/  Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU]
 
|Michal Rakovský||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rakovsky10/  Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU]
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
+
| 1|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Štefanec||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stefanec9/bakalarska_praca/  Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti]
 
|Michal Štefanec||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stefanec9/bakalarska_praca/  Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti]
| +|| || || || || || || || || || || ||  
+
| +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Dominik Turák||Damas Gruska||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~turak4/bc/site/  Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria]
 
|Dominik Turák||Damas Gruska||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~turak4/bc/site/  Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria]
| +|| || || || || || || || || || || ||  
+
| +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Adam Turňa||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~turna5/bc-site/  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie]
 
|Adam Turňa||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~turna5/bc-site/  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie]
| +|| || || || || || || || || || || ||  
+
| +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ladislav Wagner||Ivana Varhaníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/  Vystrihovačka]
 
|Ladislav Wagner||Ivana Varhaníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/  Vystrihovačka]
| o|| || || || || || || || || || || ||  
+
| o|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Peter Zach||Marek Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zach4/Bakalarska%20praca/  Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou]
 
|Peter Zach||Marek Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zach4/Bakalarska%20praca/  Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou]
| +|| || || || || || || || || || || ||  
+
| +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Žitňanský||Pavel Petrovič||[http://zitnansky.16mb.com/  Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách]
 
|Tomáš Žitňanský||Pavel Petrovič||[http://zitnansky.16mb.com/  Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách]
| +|| || || || || || || || || || || ||  
+
| +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 08:14, 3 March 2016

Štvrtok, 10:40, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Matej Kellner Pavel Petrovič Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp +
Róbert Ivan Mária Markošová Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí -
Lívia Kupčuliaková Monika Tomcsányiová Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python 1
Martin Maco František Gyárfáš Mobilný organizátor kontaktov 1
Zuzana Majeríková Pavel Petrovič Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti 1
Martin Mečiar Pavel Petrovič Aplikácia na výber projektov TIS 1
Alex Mendel Pavel Petrovič Robot Tatrabot rieši hru Sokoban 1
Michal Piják Andrej Jursa Strojopis pre deti 1
Michal Rakovský Pavel Petrovič Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU 1
Michal Štefanec Pavel Petrovič Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti +
Dominik Turák Damas Gruska Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria +
Adam Turňa Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie +
Ladislav Wagner Ivana Varhaníková Vystrihovačka o
Peter Zach Marek Nagy Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou +
Tomáš Žitňanský Pavel Petrovič Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách +