m
m
Line 8: Line 8:
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
|-
 
|-
|Róbert Ivan||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ivan32/Bakalarka/ Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí]
+
|Róbert Ivan||Mária Markošová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ivan32/Bakalarka/ Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Lívia Kupčuliaková||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kupculiakov2/Bakalarka/  Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python]
+
|Lívia Kupčuliaková||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kupculiakov2/Bakalarka/  Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Maco||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~maco7/mok/  Mobilný organizátor kontaktov]
+
|Martin Maco||František Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~maco7/mok/  Mobilný organizátor kontaktov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Zuzana Majeríková||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~majerikova12/bakalarska_praca/  Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti]
+
|Zuzana Majeríková||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~majerikova12/bakalarska_praca/  Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Mečiar||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~meciar7/bp/ ??]
+
|Martin Mečiar||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~meciar7/bp/ Aplikácia na výber projektov TIS]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Alex Mendel||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mendel8/BP/  Robot Tatrabot rieši hru Sokoban]
+
|Alex Mendel||Pavel Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mendel8/BP/  Robot Tatrabot rieši hru Sokoban]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Piják||? ?||[http://pijak.me/bakalarska-praca  Strojopis pre deti]
+
|Michal Piják||Andrej Jursa||[http://pijak.me/bakalarska-praca  Strojopis pre deti]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Rakovský||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rakovsky10/  Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU]
+
|Michal Rakovský||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rakovsky10/  Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Marek Stachera||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stachera1/Bakalarka/  Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií - počtové výkony]
+
|Marek Stachera||Damas Gruska||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stachera1/Bakalarka/  Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií - počtové výkony]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Štefanec||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stefanec9/bakalarska_praca/  Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti]
+
|Michal Štefanec||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stefanec9/bakalarska_praca/  Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Dominik Turák||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~turak4/bc/site/  Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria]
+
|Dominik Turák||Damas Gruska||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~turak4/bc/site/  Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Adam Turňa||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~turna5/bc-site/  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie]
+
|Adam Turňa||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~turna5/bc-site/  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ladislav Wagner||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/  Vystrihovačka]
+
|Ladislav Wagner||Ivana Varhaníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/  Vystrihovačka]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Peter Zach||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zach4/Bakalarska%20praca/  Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou]
+
|Peter Zach||Marek Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zach4/Bakalarska%20praca/  Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Tomáš Žitňanský||? ?||[http://zitnansky.16mb.com/  Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách]
+
|Tomáš Žitňanský||Pavel Petrovič||[http://zitnansky.16mb.com/  Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 20:22, 19 February 2016

Štvrtok, 10:40, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Róbert Ivan Mária Markošová Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí
Lívia Kupčuliaková Monika Tomcsányiová Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python
Martin Maco František Gyárfáš Mobilný organizátor kontaktov
Zuzana Majeríková Pavel Petrovič Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti
Martin Mečiar Pavel Petrovič Aplikácia na výber projektov TIS
Alex Mendel Pavel Petrovič Robot Tatrabot rieši hru Sokoban
Michal Piják Andrej Jursa Strojopis pre deti
Michal Rakovský Pavel Petrovič Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU
Marek Stachera Damas Gruska Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií - počtové výkony
Michal Štefanec Pavel Petrovič Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti
Dominik Turák Damas Gruska Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria
Adam Turňa Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie
Ladislav Wagner Ivana Varhaníková Vystrihovačka
Peter Zach Marek Nagy Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou
Tomáš Žitňanský Pavel Petrovič Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách