Štvrtok, 10:40, I-23, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obajobu

školiteľ téma 19.
2.
26.
2.
5.
3.
12.
3.
19.
3.
26.
3.
9.
4.
16.
4.
23.
4.
30.
4.
7.
5.
14.
5.
21.
5.
Dobiáš Dávid František Gyarfáš Projekt Hĺbková analýza dát na výukovom portáli + + p + + p + + + p + + + ok
Karlubík Juraj Pavel Petrovič Vizuálny programovací jazyk pre guľového robota Sphero - aplikácia pre Android + + p + + + - p + + + p - ok
Krajčovicová Veronika Marek Nagy Rozpoznávanie písma vo výučbe písania v 1. ročníku o + p + + + p + + + p + + ok
Minárčiný Ján Martin Samuelčík Výučbové aplikácie matematiky na mobilných zariadeniach pre základné školy + + p - + p - + + - + - p ok
Pohorencová Veronika Marek Nagy Aktivity na nácvik čítania slabík, slov a viet + + + - p + p + + + - p + ok
Sedláček Peter Marek Nagy Výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen + + + p + p + - + - + p -
Sejč Michal Pavel Petrovič Výuková aplikácia demonštrujúca princípy v elektrických obvodoch + + + p + p + - + p + + + ok
Sklenčár Viktor Peter Borovanský Knižničný systém - + + p + p + + + + p + + ok
Smolíková Katarína František Gyarfáš Informačný portál pre študentov FMFI UK + + + p + - p - + p + + + ok
Švaralová Monika Pavel Petrovič Výukový program demonštrujúci matematický princíp + + + + p + p + + p + + + ok
Trebatický Matúš Martin Samuelčík Výučbové aplikácie matematiky na mobilných zariadeniach pre stredné školy + + p + - + - p + - - + p ok
Vaberer Patrik Marek Nagy Synchronization of annotated sound recordings + + + + p + - p + + - p + ok
Zeman Peter Martin Samuelčík Modulárny systém pre cross-platformový vývoj výučbových aplikácií na mobilných zariadenich + + p + + + - p + + - - p ok


Revision as of 23:56, 22 June 2015 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)