Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK >
Charakteristika programu AIN
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Výber témy bakalárskej práce

Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15. október 2017.

Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Odporúčania pre výber predmetov

Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia.

Štátne skúšky

Termíny

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 29. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok (upresníme)
20. 8. – 31. 8. 2018
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (upresníme)

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015


Revision as of 23:21, 21 September 2017 by Kluka (Talk | contribs) (Termíny)