Bakalársky program v Aplikovanej informatike

Začínajúci študenti, začínajúci doktoranti, užitočné informácie pre štúdium Aplikovanje informatiky môžete nájsť aj na týchto stránkach:

Uchádzači o štúdium


Prečítajte si Popis bakalárskeho programu v Aplikovanej informatike

Garantom programu je Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Povinné predmety

1-AIN-110 Matematika (1) Prešnajder P. 1/W C4 6 50/50
1-AIN-120 Diskrétna matematika (1) Jajcayová T. 1/W C4 6 50/50
1-AIN-130 Programovanie (1) Blaho A. 1/W L4,P2 8 50/50
1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér Fischer Ľ. 1/W C4 5 50/50
1-AIN-150 Matematika (2) Prešnajder P. 1-AIN-110! 1/S C4 6 50/50
1-AIN-160 Diskrétna matematika (2) Jajcayová T. 1-AIN-120! 1/S C4 6 50/50
1-AIN-170 Programovanie (2) Blaho A. 1-AIN-130! 1/S L2,P2 6 50/50
1-AIN-180 Princípy počítačov - Operačné systémy Blaho A. 1/S C4 5 75/25
1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry Kubincová Z. 1-AIN-170! 2/W C4 5 0/100
1-AIN-220 Programovanie (Algoritmy v Jave) (3) Borovanský P. 2/W C4 5 50/50
1-AIN-230 Projekt (1) Blaho A. 2/W S1 1 100/0
1-INF-260 Počítačové siete Bebják A. 2/S L3 4 0/100
1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá Ferko A. 2/S C3 4 50/50
1-AIN-250 Základy podnikania a manažmentu Papula J. 2/S C2 3 0/100
1-AIN-260 Projekt (2) Blaho A. 2/S S1 2 100/0
1-AIN-910 BSc Projekt Markošová M., Blaho A. 3/S D 5 0/100
1-AIN-920 BSc Seminár Blaho A., Petrovič Pa. 3/S S1 1 100/0

Povinne-voliteľné predmety
výber podľa podmienok v blokoch, spolu 48 kreditov v 2 blokoch

  • Blok teoretických predmetov, povinný výber: 12 kreditov
1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania Kľuka J., Voda P. 1/S L1,P2 4 60/40
1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1) Rovan B. 2/W L3,P1 6 30/70
1-AIN-410 Matematika (3) Jaycayová T. 2/W C4 5 50/50
1-INF-210 Úvod do matematickej logiky Toman E., Šuster B. 2/W L2,P2 6 20/80
1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov Komara J. 2/W C4 6 40/60
1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov Komara J. 2/S C4 6 60/40
1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky Homola M., Šefránek J. 2/S L2,P2 5 50/50 S
1-AIN-430 Programovacie paradigmy Borovanský P. 2/S C4 5 50/50
1-INF-540 Geometria pre grafikov Božek M. 3/W C4 5 50/50
1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov Ďuriš P. 1-INF-220! and 1-INF-160! 3/W L3,P1 6 30/70
1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1) Markošová M. 3/W L2,P2 6 40/60
1-INF-545 Geometrické transformácie Božek M. 1-INF-540 3/S C2 4 50/50
1-AIN-670 Expertné systémy Popper M. 3/S L2,P2 6 40/60
1-AIN-480 Neurónové siete Farkaš I. 3/S L2,P2 6 50/50
  • Blok aplikovaných predmetov, povinný výber: 12 kreditov
1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky Winczer M. 1/S C2 2 50/50
1-AIN-500 Linux pre používateľov Vittek M. 1/S C2 2 100/0
1-INF-230 Úvod do databázových systémov Plachetka T., Mačajová E. Limit: 145 students 2/W L2,P2 5 50/50
1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských aplikácií Kľuka J., Voda P. 1-AIN-505 2/W L1,P2 4 60/40
1-AIN-515 Vedecko-technické výpočty Šťavina P., Masarik J. 2/W C3 4 50/50
1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky Nagy M. 2/W C2 3 50/50
1-INF-500 Databázy Šturc J. 1-INF-230! 2/S L3,LP1 6 30/70
1-AIN-520 Štatistické výpočty Lamoš F. (KAMS) 2/S C3 4 50/50
1-AIN-525 Programovacie techniky v C++ Gyárfáš F. 2/S C4 5 50/50
1-INF-550 Webovská grafika Ferko A. 3/W C4 5 50/50
1-AIN-530 Multimédiá Lúčan Ľ., Ftáčnik M. 3/W L2 2 40/60
1-INF-505 Hypermediálne systémy (web technológie) Risak V. 3/W C4 6 40/60
1-INF-510 UNIX pre administrátorov Janáček J. 3/W L2,LP1 4 40/60
1-AIN-535 Modelovacie a renderovacie techniky Ďurikovič R. 3/W C4 6 50/50
1-INF-515 Princípy tvorby softvéru KI 3/S L3,LP2 5 25/75
1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti Olejár D., Stanek M. 3/S L3 4 0/100
1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky Salanci Ľ. Limit: 20 students 3/S C4 6 50/50
1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov Zaťko V. 1-AIN-535 3/S C4 5 50/50
1-AIN-550 Základy spracovania obrazu Ftáčnik M. 3/S C3 4 50/50

Výberové predmety

1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov Hrušecký R., Nagy M. 1/W C3 3 50/50
1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1) Winczer M., Královič Ra. 1/W LP2 2 100/0
1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií Hrušecký R., Nagy M. 1-AIN-610 1/S C3 3 50/50
1-AIN-636 Moderný prístup k webdizajnu Homola, M. 1,2/W L2,P2 6 50/50
1-AIN-612 Tvorba prístupných e dokumentov a programov pre nevidiacich KAI 1-3/W C2 3 100/0
1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1) Prešnajder P. 1/W P2 2 100/0
1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2) Prešnajder P. 1/S P2 2 100/0
1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2) Winczer M., Královič Ra. 1/S LP2 2 100/0
1-INF-605 Matematická analýza (3) Rostás K. 1-INF-150! 2/W L3,P1 6 20/80
1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2) Rovan B. 1-INF-215! and 1-INF-220 2/S L3,P1 6 30/70
1-INF-415 Úvod do teórie programovania Prívara I., Guller D. 2/S C3 4 20/80
1-INF-420 Kombinatorická analýza (1) Olejár D., Stanek M. 1-INF-160! 2/S C4 5 0/100
1-AIN-680 Extrémne programovanie Gyárfáš F. Limit: 40 students 3/W S2 3 50/50 s
1-INF-675 GNU/Linux - princípy a prostriedky Šrámek M. 3/W C2 3 100/0
1-AIN-617 Logické programovanie ASP Baláž M., Šefránek J. 3/W L2,P2 6 25/75
1-INF-695 OpenGL Samuelčík M. 3/W C2 3 100/0
1-INF-430 Teória grafov Škoviera M. 1-INF-160! 3/W L3,P1 6 0/100
1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika Harman R. 3/W L3,P1 5 30/70
2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov Královič Ra. 3/W L4 6 30/70
2-INF-122 Teória paralelných výpočtov Rovan B. 1-INF-215! 3/W L4 6 0/100
1-INF-645 Teória programovania Prívara I., Guller D. 3/W C3 4 0/100 S
1-AIN-630 Formálna sémantika a teória správnosti KI 3/W L3 6 50/50
1-AIN-655 Heuristické metódy Ftáčnik M. 3/W C2 3 100/0
1-AIN-685 Inteligentné techniky v e-Learningu Gyárfáš F. Limit: 40 students 3/W S2 3 50/50
1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP Baláž M., Šefránek J. 3/S L2,P2 6 50/50
1-INF-470 Sémantické základy znalostných systémov Šefránek J. 3/S C4 6 20/80
2-INF-129 Úvod do paralelného programovania Gruska D. 3/S L3,P1 6 20/80
1-INF-440 Numerická matematika Valková A. 1-INF-150! and 1-INF-155! 3/S C3 4 20/80
2-INF-124 Výpočtová zložitosť Ďuriš P. 1-INF-215! and 1-INF-410 3/S L3,P1 6 0/100
1-INF-630 Optimalizačné metódy (1) Hamala M. 3/S L2,P2 6 0/100
1-AIN-675 Filozofia internetu Gyárfáš F. Limit: 50 students 3/S L2 3 50/50
2-INF-127 Formálne špecifikácie Prívara I. 3/S L4 6 0/100
1-AIN-611 Tvorivé písanie Gyárfáš F. Limit: 10 students 3/S S2 3 50/50
1-AIN-521 Implementácia databázových systémov Petrovič Pa., Golian R. 2/S L2,LP2 5 60/40
1-AIN-172 Programovanie (4) Borovanský P. 3/W C4 5 60/40
1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku Petrovič Pa. 3/S L2,LP1 4 50/50
1-AIN-511 Funkcionálne programovanie Borovanský P. 3/W C2 3 50/50
Revision as of 13:45, 24 February 2010 by Markosova (Talk | contribs)