m
m
Line 26: Line 26:
 
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
=== Výber témy bakalárskej práce ===
 
=== Výber témy bakalárskej práce ===
Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je '''15. október 2017'''.
+
 
 +
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
  
 
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
 
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
Line 64: Line 65:
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;15. 10. 2017
+
pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny odovzdávania záverečných prác]]
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
+
;1. 6. 2018
+
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]]
+
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
Line 77: Line 75:
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;29. 4. 2018
+
pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
+
;19. 6. – 29. 6. 2018
+
:Riadny termín štátnych skúšok (upresníme)
+
;20. 8. – 31. 8.  2018
+
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (upresníme)
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 07:33, 11 May 2018

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK >
Charakteristika programu AIN
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Výber témy bakalárskej práce

Termín: pozri Termíny záverečných prác

Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Odporúčania pre výber predmetov

Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia.

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015