(Termíny)
(Bakalársky program Aplikovaná informatika)
Line 16: Line 16:
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
;Všeobecné informácie
 
;Všeobecné informácie
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK]
+
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK >]
 
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
 
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
 
:[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)
 
:[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)
Line 24: Line 24:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
+
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
=== Výber témy bakalárskej práce ===
 
=== Výber témy bakalárskej práce ===
Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je '''15. október 2016'''.
+
Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je '''15. október 2017'''.
  
Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
+
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ
+
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci
 
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
 
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
'''Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
+
'''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
 
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
 
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
  
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
Tútori vypracovali [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie pre výber voliteľných predmetov]]
+
Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov]]
 
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
 
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
 
 
<!--
 
<!--
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
Line 65: Line 64:
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;18. 8. 2017
+
;15. 10. 2017
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]] pre opravný a náhradný termín štátnej skúšky
+
;16. 5. 2017
+
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]]
+
;<del>31.</del> 16. 10. 2016
+
 
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 +
;16. 5. 2018
 +
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]]
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
Line 80: Line 77:
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;28. 4. 2017
+
;29. 4. 2018
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;26. 6. – 27. 6. 2017
+
;19. 6. – 29. 6. 2017
:Riadny termín štátnych skúšok  
+
:Riadny termín štátnych skúšok (upresníme)
;30. 8.  2017
+
;20. 8. – 31. 8.  2017
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
+
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (upresníme)
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 22:30, 21 September 2017

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK >
Charakteristika programu AIN
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Výber témy bakalárskej práce

Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15. október 2017.

Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Odporúčania pre výber predmetov

Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia.

Štátne skúšky

Termíny

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 29. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok (upresníme)
20. 8. – 31. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (upresníme)

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015