(Bakalarske prace 2016)
(Termíny)
Line 64: Line 64:
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;<del>31.</del> 16. 10. 2016
+
;18. 8. 2017
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
+
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]] v opravnom termíne
 
;16. 5. 2017
 
;16. 5. 2017
 
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]]
 
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]]
 +
;<del>31.</del> 16. 10. 2016
 +
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">

Revision as of 22:29, 14 July 2017

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Výber témy bakalárskej práce

Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15. október 2016.

Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 30. 6. 2017*
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017*
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

* Presný termín oznámime

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015