(Všeobecné info preusporiadané a pridané do zoznamu)
(Bakalarske prace 2016)
Line 25: Line 25:
 
|column-content =
 
|column-content =
 
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 +
=== Výber témy bakalárskej práce ===
 +
Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je '''15. október 2016'''.
 +
 +
Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
 +
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ
 +
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
 +
'''Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
 +
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
 +
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 
Tútori vypracovali [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie pre výber voliteľných predmetov]]
 
Tútori vypracovali [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie pre výber voliteľných predmetov]]
 
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
 
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
 
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
 
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
 
+
<!--
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].-->
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>
Line 55: Line 64:
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;31. 10. 2016
+
;<del>31.</del> 16. 10. 2016
 
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 
;16. 5. 2017
 
;16. 5. 2017

Revision as of 16:44, 26 September 2016

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Výber témy bakalárskej práce

Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15. október 2016.

Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 30. 6. 2017*
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017*
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

* Presný termín oznámime

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015