(Termíny: 2016/17)
(Oznamy: preusporiadanie; prechod je uz menej dolezity ako odporucania pre vyber predmetov)
Line 24: Line 24:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
<h2 class="hidden">Oznamy</h2>
+
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
+
=== Prechod na nový študijný program ===
+
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
+
  
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
Line 34: Line 30:
 
bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia.
 
bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia.
 
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
 
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
 +
 +
=== Prechod na nový študijný program ===
 +
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 +
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>

Revision as of 12:35, 22 August 2016

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Opis programu AIN

Odporúčania pre študentov

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Štátne skúšky

Termíny

30. 8. 2016 o 9h.
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok pre akadem. rok 2015/2016
28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 30. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015