(Linky a novinka o odporúčaniach k výberu predmetov)
m (Študijný plán)
Line 42: Line 42:
 
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu]
 
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu]
 
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v r. 2015/16]]
 
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v r. 2015/16]]
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Odporúčania pre výber predmetov]]
+
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Odporúčanie pre výber predmetov]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
 
* [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 Riadny zápis]:
 
* [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 Riadny zápis]:
Line 60: Line 60:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
 +
 
== Záverečné práce ==
 
== Záverečné práce ==
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]

Revision as of 16:56, 16 September 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Opis programu AIN

Odporúčania pre študentov

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Študijný plán

Termíny

 • Riadny zápis:
  1. ročník
  3. 9. 2015
  2. ročník
  27. – 28. 8. 2015
  3. ročník
  7. – 8. 9. 2015
  4. a 5. ročník
  9. 9. 2015
 • Opravný zápis:
  21. 9. – 4. 10. 2015
  v AIS
  5. – 11. 10. 2015
  potvrdenie referentkou

Záverečné práce

Termíny

31. 10. 2015
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

9. 5. 2016
Podanie prihlášok na štátne skúšky
20. 6. – 1. 7. 2016
Riadny termín štátnych skúšok (bude upresnený)
22. 8. – 31. 8. 2016
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (bude upresnený)

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015