(Štátne skúšky – Termíny: Termíny pre 2015/16)
m (Zostručnenie)
Line 9: Line 9:
 
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
 
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
'''Garantom''' programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]].
+
;Garant
 +
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]].
 +
;Tútori
 +
:[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 +
:[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 +
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  
'''Tútormi''' sú
+
[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|'''Opis''' programu AIN…]]
[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]],
+
[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
+
a [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]].
+
 
+
[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|'''Opis''' bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
+
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column
Line 33: Line 33:
 
== Študijný plán ==
 
== Študijný plán ==
  
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá aktuálneho študijného programu]
+
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu]
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
+
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v r. 2015/16]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===

Revision as of 16:36, 3 September 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Opis programu AIN…

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

 • Riadny zápis:
  1. ročník
  3. 9. 2015
  2. ročník
  27. – 28. 8. 2015
  3. ročník
  7. – 8. 9. 2015
  4. a 5. ročník
  9. 9. 2015
 • Opravný zápis:
  21. 9. – 4. 10. 2015
  v AIS
  5. – 11. 10. 2015
  potvrdenie referentkou

Záverečné práce

Termíny

31. 10. 2015
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

9. 5. 2016
Podanie prihlášok na štátne skúšky
20. 6. – 1. 7. 2016
Riadny termín štátnych skúšok (bude upresnený)
22. 8. – 31. 8. 2016
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (bude upresnený)

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015