Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
  

Revision as of 19:10, 18 June 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Prečítajte si Popis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika

Garantom programu je Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Od školského roka 2010/2011 platí nový študijný program (pre všetky ročníky). Je zverejnený aj v informačnom systéme, zapísaní študenti si ho môžu pozrieť aj tam. Došlo len k niekoľko málo zmenám oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom platil: Bakalársky program 2009/2010.

Platia tieto prechodné ustanovenia:

 1. Všetci študenti idú podľa novej akreditácie.
 2. Študenti, ktorí ukončia štúdium v školskom roku 2010/2011 nemusia na ukončenie štúdia absolvovať predmet 1-AIN-211 (Úvod do teoretickej informatiky), 6 kreditov
 3. Nasledujúce predmety sú buď obsahové ekvivalenty a študent, ktorý splnil príslušný predmet v starej akreditácii nemusí absolvovať jeho obsahový ekvivalent v novej akreditácii (a zarátavajú sa do príslušných blokov), alebo je možné jeden predmet nahradiť druhým.
  • 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3) (povinný) 5 kreditov (starý program) -> 1-AIN-171 Programovanie (3) (povinný) 5 kreditov. Študent sa môže rozhodnúť absolvovať 1-AIN-171, v takom prípade sa mu 1-AIN-220 započíta ako výberový predmet.
  • 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 5 kreditov (starý program) -> 1-AIN-131 Tvorba informačných systémov (povinný) 6 kreditov. Študent sa môže rozhodnúť absolvovať 1-AIN-131, v takom prípade sa mu 1-INF-515 započíta ako výberový predmet
  • 1-INF-540 Geometria pre grafikov (povinne voliteľný, blok teoretických predmetov) 5 kreditov, (starý program) -> 1-MAT-551 Geometria pre grafikov 1 (povinne voliteľný, blok teoretických predmetov) 5 kreditov
  • 1-INF-550 Webovská grafika (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 5 kreditov (starý program) -> 1-MAT-560 Webovská grafika (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 5 kreditov
  • 1-INF-505 Hypermediálne systémy (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 6 kreditov -> 1-AIN-636 Moderný prístup k web-dizajnu (povinne voliteľný, blok apl. predmetov) 6 kreditov
  • 1-INF-510 UNIX pre administrátorov (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 4 kredity -> 1-INF-511 UNIX pre administrátorov (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 4 kredity
 4. Študenti, ktorí ukončia štúdium najneskôr v školskom roku 2011/2012 si môžu zarátať ako povinne voliteľné predmety v príslušnom bloku aj nasledujúce predmety podľa starej akreditácie, ak ich absolvovali najneskôr v školskom roku 2009/2010.
  • 1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských a (4 kredity, blok povinne voliteľných aplikovanýc predmetov)
  • 1-INF-500 Databázy (6 kreditov, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
  • 1-AIN-520 Štatistické výpočty (4 kredity, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
  • 1-AIN-525 Programovacie techniky v C++ (5 kreditov, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
  • 1-AIN-535 Modelovacie a renderovacie techniky (6 kreditov, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
  • 1-INF-545 Geometrické transformácie (4 kredity, blok povinne voliteľných teoretických predmetov)


Predmety, ktoré majú na konci riadku s sú v tomto roku suspendované

Tento zoznam nie je so 100% zárukou, študenti si podrobnosti overia v informačnom systéme, na štúdijnom oddelení alebo u vyučujúcich.

Povinné predmety

1-MXX-110 Telesná výchova a šport (1) KTF 1/Z C2 0 0/100
1-MXX-120 Telesná výchova a šport (2) KTF 1/L C2 0 0/100
1-AIN-110 Matematika (1) Prešnajder P. 1/Z K4 6 50/50
1-AIN-120 Diskrétna matematika (1) Komara J. 1/Z K4 6 50/50
1-AIN-130 Programovanie (1) Blaho A. 1/Z P4,C2 8 0/100
1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér Fischer Ľ. 1/Z K4 5 50/50
1-AIN-150 Matematika (2) Prešnajder P. 1-AIN-110! 1/L K4 6 50/50
1-AIN-160 Diskrétna matematika (2) Komara J. 1-AIN-120! 1/L K4 6 50/50
1-AIN-170 Programovanie (2) Blaho A. 1-AIN-130! 1/L P2,C2 6 0/100
1-AIN-180 Princípy počítačov - Operačné systémy Tomcsányi P. 1/L K4 5 75/25
1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry Blaho A. 1-AIN-170! 2/Z K4 5 0/100
1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky Winczer M. 2/Z P2,C2 6 50/50
1-AIN-171 Programovanie (3) Gyarfáš F. 2/Z K4 5 50/50
1-AIN-230 Ročníkový projekt (1) Lúčan L. 2/Z S1 1 100/0
1-INF-260 Počítačové siete Bebják A. 2/L P3 4 0/100
1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá Ferko A. 2/L K3 4 50/50
1-AIN-250 Základy podnikania a manažmentu Papula J. 2/L K2 3 0/100
1-AIN-260 Ročníkový projekt (2) Lúčan Ľ. 2/L S1 2 100/0
1-AIN-131 Tvorba informačných systémov Šefránek J. 3/Z K4 6 50/50
1-AIN-132 Úvod do BSc práce Blaho A., Petrovič Pa. 3/Z S1 1 100/0
1-AIN-910 BSc Projekt Markošová M., Blaho A. 3/L D 5 0/100
1-AIN-920 BSc Seminár Blaho A., Petrovič Pa. 3/L S1 1 100/0

Povinne-voliteľné predmety
výber podľa podmienok v blokoch, spolu 48 kreditov v 2 blokoch

 • Blok Cudzie jazyky, povinné min. 2 kredity
1-MXX-232 Anglický jazyk (4) KJP 2/Z C2 2 50/50
1-MXX-232 Anglický jazyk (4) KJP 2/L C2 2 50/50
 • Blok teoretických predmetov, povinný výber: 12 kreditov
1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania Kľuka J., Voda P. 1/L L1,P2 4 60/40
1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1) Rovan B. 2/Z P3,C1 6 30/70
1-AIN-410 Matematika (3) ??? 2/Z K4 5 50/50
1-INF-210 Úvod do matematickej logiky Toman E., Šuster B. 2/Z P2,C2 6 20/80
1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov Komara J. 2/Z K4 6 40/60
1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov Komara J. 2/L K4 6 60/40
1-AIN-430 Programovacie paradigmy Borovanský P. 3/Z K4 5 50/50
1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky Homola M., Šefránek J. 2/L P2,C2 5 50/50 S
1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov Ďuriš P. 3/Z P3,C1 6 30/70
1-INF-430 Teória grafov Škoviera M. 3/Z P3,C1 6 70/30
1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1) Markošová M. 3/Z P2,C2 6 40/60
1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2) Božek M. 3/L K2 3 50/50
1-AIN-670 Expertné systémy Guller L. 3/L P2,C2 6 40/60
1-AIN-480 Neurónové siete Farkaš I. 3/L P2,C2 6 50/50
 • Blok aplikovaných predmetov, povinný výber: 12 kreditov
1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky Winczer M. 1/L K2 2 50/50
1-AIN-500 Linux pre používateľov Vittek M. 1/L K2 2 100/0
1-INF-230 Úvod do databázových systémov Plachetka T. 2/Z P2,C2 5 50/50
1-AIN-636 Moderný prístup k webdizajnu Homola, M. 1,2/Z P2,C2 6 50/50
1-AIN-515 Vedecko-technické výpočty Šťavina P., Masarik J. 2/Z K3 4 50/50
1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky Nagy M. 2/Z K2 3 50/50
1-AIN-521 Implementácia databázových systémov Golian R. 2/L P2,C2 5 60/40
1-MAT-560 Webovská grafika Ferko A. 3/Z K4 5 50/50
1-AIN-530 Multimédiá Lúčan Ľ., Ftáčnik M. 3/Z P2 2 40/60
1-INF-511 UNIX pre administrátorov Janáček J. 3/Z P2,C2 4 50/50
1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky Ďurikovič R. 3/Z K4 5 50/50
1-AIN-172 Programovanie (4) Borovanský P. 2/L K4 5 50/50
1-AIN-511 Funkcionálne programovanie Borovanský P. 3/Z K2 3 50/50
1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti Olejár D., Stanek M. 3/L P3 4 0/100
1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky Salanci Ľ. Limit: 20 students 3/L K4 6 50/50
1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov Zaťko V. 1-MAT-570 3/L K4 5 50/50
1-AIN-550 Základy spracovania obrazu Ftáčnik M. 3/L K3 4 50/50
1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku Petrovič Pa. 3/L P2,C1 4 50/50
1-INF-516 Princípy tvorby softvéru KI 3/L K4 5 25/75

Výberové predmety

 • Blok Telovýchovné aktivity
1-MXX-210 Telesná výchova a šport (3) KTF 2/Z C2 2 0/100
1-MXX-220 Telesná výchova a šport (4) KTF 2/L C2 2 0/100
1-MXX-310 Telesná výchova a šport (5) KTF 3/Z C2 2 0/100
1-MXX-320 Telesná výchova a šport (6) KTF 3/L C2 2 0/100
1-UXX-115 Kurz turistiky a športov v prírode KTF 1/L 2 0/100
1-UXX-215 Kurz lyžovania a športov v prírode KTF 2/Z 2 0/100
1-UXX-340 Športovo-rekreačné aktivity v dennom režime žiakov a študentov KTF 3/Z C2 2 0/100
 • Blok Cudzie jazyky
1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1) Vilášek P. 1/Z 2 50/50
1-MXX-161 Ruský jazyk (1) Klátiková E. 1/Z 2 50/50
1-MXX-151 Nemecký jazyk (1) Vilášek P. 1/Z 2 50/50
1-MXX-131 Anglický jazyk (1) KJ 1/Z 2 50/50
1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2) Vilášek P. 1/L 2 50/50
1-MXX-152 Nemecký jazyk (2) Vilášek P. 1/L 2 50/50
1-MXX-132 Anglický jazyk (2) KJ 1/L 2 50/50
1-MXX-161 Ruský jazyk (2) Klátiková E. 1/L 2 50/50
1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3) Vilášek P. 2/Z 2 50/50
1-MXX-231 Anglický jazyk (3) KJ 2/Z 2 50/50
1-MXX-261 Ruský jazyk (3) Klátiková E. 2/Z 2 50/50
1-MXX-251 Nemecký jazyk (3) Vilášek P. 2/Z 2 50/50
1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4) Vilášek P. 2/L 2 50/50
1-MXX-252 Nemecký jazyk (4) Vilášek P. 2/L 2 50/50
1-MXX-261 Ruský jazyk (4) Klátiková E. 2/L 2 50/50
 • Blok Humanitné predmety
1-MXX-425 Filozofické koncepcie významu (1) Kamhal D. 1/Z P1,S1 2 50/50s
1-MXX-403 Úvod do Piagetovej psychológie (1) Rybár J. 1/Z P2 2 50/50s
1-MXX-408 Kognitívne laboratórium Rybár J. 1/Z K2 2 50/50
1-MXX-407 Kognitívne vedy: mozog a myseľ Rybár J. 1/Z K2 3 50/50
1-MXX-423 Filozofia L. Wittgensteina (1) Kamhal D. 1/Z P1,S1 2 50/50
1-MXX-421 Problémy analytickej filozofie (1) Kamhal D. 1/Z P1,S1 2 50/50
1-MXX-491 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých Mendelová E. 1/Z K2 2 50/50
1-MXX-427 Úvod do filozofie jazyka Kamhal D. 1/Z P1,S1 2 50/50
1-MXX-422 Problémy analytickej filozofie (2) Kamhal D. 1/L P1,S1 2 50/50
1-MXX-426 Filozofické koncepcie významu (2) Kamhal D. 1/L P1,S1 2 50/50s
1-MXX-424 Filozofia L. Wittgensteina (2) Kamhal D. 1/Z P1,S1 2 50/50
1-MXX-404 Úvod do Piagetovej psychológie (2) Rybár J. 1/L P2 2 50/50s
1-MXX-407 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia Rybár J. 1/L K2 3 50/50
1-MXX-428 Teória rečových aktov Kamhal D. 1/L P1,S1 2 50/50
2-MXX-230 Komplexné tvorivé myslenie (1) Teplanová K. 2/Z P1,S1 2 50/50
2-MXX-482 Význam alternatívnych koncepcií v procese poznávania Haverlíková L. 2/Z P1,S1 2 50/50
2-MXX-461 Vedecká show (1) Matejka M. 2/Z P1,S1 2 50/50
2-MXX-462 Vedecká show (2) Matejka M. 2/L P1,S1 2 50/50
2-MXX-240 Komplexné tvorivé myslenie (2) Teplanová K. 2/L P1,S1 2 50/50
2-MXX-481 Vzdelávacie hry vo fyzike Haverlíková L. 2/L P1,S1 2 50/50
 • Blok Celofakultné predmety
1-MXX-190 Príspevok na študentskej vedeckej konferencii Boďa 1/Z S4 4 50/50
 • Blok Výberové predmety
1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov Hrušecký R., Nagy M. 1/Z K3 3 50/50
1-MXX-408 Kognitívne laboratórium Rybár J. 1/Z K2 2 50/50
1-MXX-407 Kognitívne vedy: mozog a myseľ Rybár J. 1/Z K2 3 50/50
1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1) Winczer M., Královič Ra. 1/Z C2 2 100/0
1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1) Prešnajder P. 1/Z C2 2 100/0
1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií Hrušecký R., Nagy M. 1-AIN-610 1/L K3 3 50/50
1-MXX-407 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia Rybár J. 1/L K2 3 50/50
1-AIN-636 Moderný prístup k webdizajnu Homola, M. 1,2/Z P2,C2 6 50/50
1-AIN-612 Tvorba prístupných e dokumentov a programov pre nevidiacich KAI 1-3/Z K2 3 100/0
1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2) Winczer M., Královič Ra. 1/L C2 2 100/0
1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2) Prešnajder P. 1/L C2 2 100/0
1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských aplikácií Kľuka J., Voda P. 1-AIN-505 2/Z P1,C2 4 60/40
1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2) Rovan B. 1-INF-215! and 1-INF-220 2/L P3,C1 6 30/70
1-INF-415 Úvod do teórie programovania Prívara I., Guller D. 2/L K3 4 0/100
1-AIN-680 Extrémne programovanie Gyárfáš F. 2/L S2 3 50/50
1-INF-695 OpenGL Samuelčík M. 3/Z K2 3 100/0
1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika Harman R. 3/Z P3,C1 5 30/70
1-AIN-655 Heuristické metódy Ftáčnik M. 3/Z K2 3 100/0
1-AIN-685 Inteligentné techniky v e-Learningu Gyárfáš F. Limit: 40 students 3/Z S2 3 50/50s
1-AIN-617 Logické programovanie ASP Baláž M., Šefránek J. 3/Z P2,S2 6 25/75
2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov Královič Ra. 3/Z P4 6 30/70
1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP Baláž M., Šefránek J. 3/L P2,C2 6 50/50
1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí) Šefránek J. 3/L K4 6 20/80
2-INF-129 Úvod do paralelného programovania Gruska D. 3/L P3,C1 6 20/80
1-AIN-372 Programovanie (5) Petrovič P. 3/Z K4 5 50/50
1-AIN-675 Filozofia internetu Gyárfáš F. Limit: 50 students 3/L P2 3 50/50
1-AIN-611 Tvorivé písanie Gyárfáš F. Limit: 10 students 3/L S2 3 50/50
1-AIN-426 Aplikovaný Robotický Seminár Petrovič P. 2/L,Z S1 1 100/0