m (Štátne skúšky)
(Záverečné práce -> Bakalárske práce)
Line 47: Line 47:
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
  
== Záverečné práce ==
+
== Bakalárske práce ==
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]

Revision as of 12:19, 7 September 2016

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Opis programu AIN

Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 30. 6. 2017*
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017*
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

* Presný termín oznámime

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015