(Študijný program platný do roku 2014/2015)
 
(76 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Bakalársky program v Aplikovanej informatike =
+
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]] {{DISPLAYTITLE:Bakalársky program Aplikovaná informatika}}
+
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
Prečítajte si [[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Popis bakalárskeho programu v Aplikovanej informatike]]
+
  
Garantom programu je [[Maria Markosova|Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
<div class="row">
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
'''Povinné predmety'''
+
;Garant
 +
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 +
;Tútori
 +
:[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 +
:[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 +
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 +
;Všeobecné informácie
 +
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK]
 +
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
 +
:[https://fmph.uniba.sk/programy/ O bakalárskom štúdiu na FMFI UK]
 +
}}
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
[https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >]
|-
+
|1-AIN-110||[[Mathematics 1|Matematika (1)]]||[http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.]|| ||1/W||C4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-120||[[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]||[[Tatiana Jajcayova|Jajcayová T.]]|| ||1/W ||C4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-130||[[Programming 1|Programovanie (1)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||1/W ||L4,P2||8||50/50
+
|-
+
|1-AIN-140||[[Hardware|Princípy počítačov - hardvér]]||[http://www.dep.fmph.uniba.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=217 Fischer Ľ.] || ||1/W ||C4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-150||[[Mathematics 2|Matematika (2)]]|| [http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.] ||1-AIN-110! ||1/S||C4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-160||[[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]||[[Tatiana Jajcayova|Jajcayová T.]] ||1-AIN-120!||1/S||C4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-170||[[Programming 2|Programovanie (2)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]]||1-AIN-130!||1/S||L2,P2||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-180||[[Operating Systems|Princípy počítačov - Operačné systémy]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||1/S ||C4||5||75/25
+
|-
+
|1-AIN-210||[[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/kubincova Kubincová Z.] ||1-AIN-170!||2/W||C4||5||0/100
+
|-
+
|1-AIN-220||[[Programming 3|Programovanie (Algoritmy v Jave) (3)]]||[[Peter Borovansky|Borovanský P.]] || ||2/W ||C4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-230||[[Project 1|Projekt (1)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||2/W ||S1||1||100/0
+
|-
+
|1-INF-260||Počítačové siete||Bebják A. || ||2/S ||L3||4||0/100
+
|-
+
|1-AIN-240||[[Graphical Systems Visualization Multimedia|Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá]]||[http://www.sccg.sk/~ferko/ Ferko A.] || ||2/S ||C3||4||50/50
+
|-
+
|1-AIN-250||[[Fundamentals of Enterprise and Management|Základy podnikania a manažmentu]]||[http://old.fm.uniba.sk/katedry/ksp/others_links/papula.htm Papula J.] || ||2/S ||C2||3||0/100
+
|-
+
|1-AIN-260||[[Project 2|Projekt (2)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||2/S ||S1||2||100/0
+
|-
+
|1-AIN-910||[[BSc Project|BSc Projekt]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]], [[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||3/S ||D||5||0/100
+
|-
+
|1-AIN-920||[[BSc Seminar|BSc Seminár]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||3/S ||S1||1||100/0
+
|}
+
  
'''Povinne-voliteľné predmety'''<br>
+
=== Najlepšia bakalárska práca ===
''výber podľa podmienok v blokoch, spolu 48 kreditov v 2 blokoch''
+
Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho
 +
vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|na stránke o štátnych skúškach]].
  
* Blok teoretických predmetov, ''povinný výber: 12 kreditov''
+
<!--
 +
=== Výber témy bakalárskej práce ===
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
|-
+
|1-AIN-505||[[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]||[[Jan Kluka|Kľuka J.]], [[Pavol Voda|Voda P.]] || ||1/S ||L1,P2||4||60/40
+
|-
+
|1-INF-215||[http://foja.dcs.fmph.uniba.sk/ Formálne jazyky a automaty (1)]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~rovan/ Rovan B.] || ||2/W ||L3,P1||6||30/70
+
|-
+
|1-AIN-410||[[Mathematics 3|Matematika (3)]]||[[Tatiana Jajcayova|Jaycayová T.]] || ||2/W ||C4||5||50/50
+
|-
+
|1-INF-210||Úvod do matematickej logiky|||Toman E., Šuster B. || ||2/W ||L2,P2||6||20/80
+
|-
+
|1-AIN-625||[[Introduction to Mathematical Logic for Programmers|Úvod do matematickej logiky pre programátorov]]||[[Jan Komara|Komara J.]] || ||2/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|1-AIN-470||[[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]||[[Jan Komara|Komara J.]] || ||2/S ||C4||6||60/40
+
|-
+
|1-AIN-411||[[Introduction to Computer Logic|Úvod do výpočtovej logiky]]||[[Martin Homola|Homola M.]], [[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||2/S ||L2,P2||5||50/50&nbsp;S
+
|-
+
|1-AIN-430||[[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]||[[Peter Borovansky|Borovanský P.]] || ||2/S ||C4||5||50/50
+
|-
+
|1-INF-540||Geometria pre grafikov||Božek M.|| ||3/W ||C4||5||50/50
+
|-
+
|1-INF-310||Tvorba efektívnych algoritmov||Ďuriš P. ||1-INF-220! and 1-INF-160! ||3/W||L3,P1||6||30/70
+
|-
+
|1-AIN-360||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 1|Základy umelej inteligencie (1)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||3/W ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|1-INF-545||Geometrické transformácie||Božek M. ||1-INF-540 ||3/S||C2||4||50/50
+
|-
+
|1-AIN-670||[[Expert Systems|Expertné systémy]]||[[Mikulas Popper|Popper M.]] || ||3/S ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|1-AIN-480||[[Neural Networks|Neurónové siete]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||3/S ||L2,P2||6||50/50
+
|}
+
  
* Blok aplikovaných predmetov, ''povinný výber: 12 kreditov''
+
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
 +
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci
 +
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
 +
'''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
 +
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
|-
+
Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov]]
|1-INF-175||[http://user.edi.fmph.uniba.sk/winczer/spolaspekty.html Spoločenské aspekty informatiky]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.] || ||1/S ||C2||2||50/50
+
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
|-
+
--><!--
|1-AIN-500||[[Linux for Users|Linux pre používateľov]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1/S ||C2||2||100/0
+
=== Prechod na nový študijný program ===
|-
+
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
|1-INF-230||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk/teaching.html Úvod do databázových systémov]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk Plachetka T.], [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~macajova/ Mačajová E.] ||Limit: 145 students ||2/W||L2,P2||5||50/50
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].-->
|-
+
}}
|1-AIN-425||[[Declarative Programming of Web Applications|Deklaratívne programovanie webovských aplikácií]]||[[Jan Kluka|Kľuka J.]], [[Pavol Voda|Voda P.]] ||1-AIN-505 ||2/W||L1,P2||4||60/40
+
</div>
|-
+
<div class="row no-bullets">
|1-AIN-515||[[Calculations in Science and Technology|Vedecko-technické výpočty]]|| Šťavina P., [http://atlas11.dnp.fmph.uniba.sk/~masarik/ Masarik J.] || ||2/W ||C3||4||50/50
+
<div class="col-sm-4">
|-
+
== Štúdium ==
|1-AIN-510||[[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]||[[Jozef Nagy|Nagy M.]] || ||2/W ||C2||3||50/50
+
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu >]
|-
+
=== Odporúčania tútorov ===
|1-INF-500||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk/TEACHING/RLDB20072008/index.html Databázy]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk Šturc J.] ||1-INF-230!||2/S||L3,LP1||6||30/70
+
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov]]
|-
+
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Zahraničný výmenný študijný pobyt|Zahraničný študijný pobyt]]
|1-AIN-520||[[Statistical Calculations|Štatistické výpočty]]||Lamoš F. (KAMS) || ||2/S ||C3||4||50/50
+
=== Termíny ===
|-
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/novoprijatym-studentom/#c50471 Zápis prvákov >]
|1-AIN-525||[[Programming Techniques in C++|Programovacie techniky v C++]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] || ||2/S ||C4||5||50/50
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c50486 Zápis vyšších ročníkov >]
|-
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c53420 Opravný zápis >]
|1-INF-550||[http://www.sccg.sk/~wega/ Webovská grafika]||[http://www.sccg.sk/~ferko/ Ferko A.]|| ||3/W ||C4||5||50/50
+
</div>
|-
+
<div class="col-sm-4">
|1-AIN-530||[[Multimédiá]]||[[Lubomir Lucan|Lúčan Ľ.]], [[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||3/W ||L2||2||40/60
+
|-
+
|1-INF-505||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ Hypermediálne systémy (web technológie)]||[http://www.cosy.sbg.ac.at/~risak/ Risak V.] || ||3/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|1-INF-510||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/unix/index.html UNIX pre administrátorov]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~janacek/ Janáček J.] || ||3/W ||L2,LP1||4||40/60
+
|-
+
|1-AIN-535||[[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||3/W ||C4||6||50/50
+
|-
+
|1-INF-515||Princípy tvorby softvéru||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ KI] || ||3/S ||L3,LP2||5||25/75
+
|-
+
|1-INF-520||Úvod do informačnej bezpečnosti||Olejár D., [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~stanek/ Stanek M.] || ||3/S ||L3||4||0/100
+
|-
+
|1-AIN-540||[[Advanced Programming Techniques|Pokročilé programátorské techniky]]||[http://user.edi.fmph.uniba.sk/salanci/ Salanci Ľ.] ||Limit: 20 students ||3/S||C4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-545||[[Geometric Objects Representation|Reprezentácie geometrických objektov]]||[[Vladimir Zatko|Zaťko V.]] ||1-AIN-535||3/S||C4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-550||[[Image Processing Fundamentals|Základy spracovania obrazu]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||3/S ||C3||4||50/50
+
|}
+
  
'''Výberové predmety'''
+
== Bakalárske práce ==
 +
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 +
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 +
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
 +
=== Predmety ===
 +
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 +
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 +
=== Odovzdanie ===
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
 +
== Štátne skúšky ==
 +
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 +
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 +
*  [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 +
</div>
 +
</div>
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
<!--== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
|-
+
 
|1-AIN-610||[[Creating Web Documents|Tvorba webových dokumentov]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky Hrušecký R.], [[Marek Nagy|Nagy M.]] || ||1/W ||C3||3||50/50
+
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]-->
|-
+
 
|1-INF-810||Rýchlostné programovanie (1)||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.], [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Královič Ra.] || ||1/W ||LP2||2||100/0
+
__NOTOC__
|-
+
|1-AIN-615||[[Introduction to Web Applications|Úvod do webových aplikácií]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky Hrušecký R.], [[Marek Nagy|Nagy M.]] ||1-AIN-610||1/S||C3||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-636||[[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]||[[Martin Homola|Homola, M.]] || ||1,2/W ||L2,P2||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-612||[[Development of Accessible E-documents and Programs for Visually Impaired|Tvorba prístupných e dokumentov a programov pre nevidiacich]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||1-3/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|1-AIN-111||[[Mathematics Complementary Classes 1|Doplnkové cvičenie k matematike (1)]]||[http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.] || ||1/W ||P2||2||100/0
+
|-
+
|1-AIN-151||[[Mathematics Complementary Classes 2|Doplnkové cvičenie k matematike (2)]]||[http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.] || ||1/S ||P2||2||100/0
+
|-
+
|1-INF-815||Rýchlostné programovanie (2)||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.], [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Královič Ra.] || ||1/S ||LP2||2||100/0
+
|-
+
|1-INF-605||Matematická analýza (3)||[http://hore.dnom.fmph.uniba.sk/~rostas/ Rostás K.] ||1-INF-150!||2/W||L3,P1||6||20/80
+
|-
+
|1-INF-410||Formálne jazyky a automaty (2)||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~rovan/ Rovan B.] ||1-INF-215! and 1-INF-220||2/S||L3,P1||6||30/70
+
|-
+
|1-INF-415||Úvod do teórie programovania||Prívara I., [[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/S ||C3||4||20/80
+
|-
+
|1-INF-420||Kombinatorická analýza (1)||Olejár D., [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~stanek/ Stanek M.] ||1-INF-160!||2/S||C4||5||0/100
+
|-
+
|1-AIN-680||[[Extreme Programming|Extrémne programovanie]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] ||Limit: 40 students||3/W ||S2||3||50/50&nbsp;s
+
|-
+
|1-INF-675||GNU/Linux - Principles and Means|GNU/Linux - princípy a prostriedky||Šrámek M.|| ||3/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|1-AIN-617||[[Answer Set Programming|Logické programovanie ASP ]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||3/W ||L2,P2||6||25/75
+
|-
+
|1-INF-695||[http://www.sccg.sk/~samuelcik/opengl.html OpenGL]||[[Martin Samuelcik|Samuelčík M.]] || ||3/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|1-INF-430||Teória grafov||Škoviera M. ||1-INF-160!||3/W||L3,P1||6||0/100
+
|-
+
|1-INF-435||Pravdepodobnosť a štatistika|| [http://www.iam.fmph.uniba.sk/ospm/Harman/index.htm Harman R.] || ||3/W ||L3,P1||5||30/70
+
|-
+
|2-INF-132||[http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/uda/ Úvod do distribuovaných algoritmov]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Královič Ra.] || ||3/W ||L4||6||30/70
+
|-
+
|2-INF-122||Teória paralelných výpočtov||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~rovan/ Rovan B.]||1-INF-215!||3/W||L4||6||0/100
+
|-
+
|1-INF-645||Teória programovania||Prívara I., [[Dusan Guller|Guller D.]] || ||3/W ||C3||4||0/100&nbsp;S
+
|-
+
|1-AIN-630||[[Formal Semantics and Theory of Correctness|Formálna sémantika a teória správnosti]]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ KI] || ||3/W ||L3||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-655||[[Heuristic Methods|Heuristické metódy]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||3/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|1-AIN-685||[[Intelligent Techniques in e-learning|Inteligentné techniky v e-Learningu]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] ||Limit: 40 students||3/W||S2||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-616||[[Symbolic Programming and LISP|Symbolické programovanie a LISP]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||3/S ||L2,P2||6||50/50
+
|-
+
|1-INF-470||[http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/bak/ Sémantické základy znalostných systémov]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||3/S ||C4||6||20/80
+
|-
+
|2-INF-129||[http://ii.fmph.uniba.sk/~gruska/teaching.html Úvod do paralelného programovania]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||3/S ||L3,P1||6||20/80
+
|-
+
|1-INF-440||Numerická matematika||Valková A.||1-INF-150! and 1-INF-155!||3/S||C3||4||20/80
+
|-
+
|2-INF-124||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/studium/vypoctova_zlozitost/ Výpočtová zložitosť]||Ďuriš P. ||1-INF-215! and 1-INF-410||3/S||L3,P1||6||0/100
+
|-
+
|1-INF-630||Optimalizačné metódy (1)||Hamala M. || ||3/S ||L2,P2||6||0/100
+
|-
+
|1-AIN-675||[[Philosophy of Internet|Filozofia internetu]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] ||Limit: 50 students ||3/S||L2||3||50/50
+
|-
+
|2-INF-127||Formálne špecifikácie||Prívara I. || ||3/S ||L4||6||0/100
+
|-
+
|1-AIN-611||[[Creative Writing|Tvorivé písanie]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] ||Limit: 10 students||3/S ||S2||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-521||[[Database Systems Implementation|Implementácia databázových systémov]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]], Golian R. || ||2/S ||L2,LP2||5||60/40
+
|-
+
|1-AIN-172||[[Programming 4|Programovanie (4)]]||[[Peter Borovansky|Borovanský P.]] || ||3/W ||C4||5||60/40
+
|-
+
|1-AIN-551||[[Algorithms for AI Robotics|Algoritmy pre AI robotiku]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||3/S ||L2,LP1||4||50/50
+
|-
+
|1-AIN-511||[[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]||[[Peter Borovansky|Borovanský P.]] || ||3/W ||C2||3||50/50
+
|}
+

Latest revision as of 11:50, 6 September 2021

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
O bakalárskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:

Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >

Najlepšia bakalárska práca

Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na na stránke o štátnych skúškach.