(+ Prihlášky, preštruktúrovanie odkazov)
m
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 12: Line 12:
 
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 
;Tútori
 
;Tútori
:[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
+
:[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 
:[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 
:[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
Line 26: Line 26:
 
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
Termín podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK od akademického roka 2019/20 bol predĺžený na '''31. marca 2019'''.
+
Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:
  
 
[https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >]
 
[https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >]
  
 
=== Najlepšia bakalárska práca ===
 
=== Najlepšia bakalárska práca ===
Vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vybrali najlepšiu bakalársku prácu v roku 2018: '''Dana Škorvánková: <cite>Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance</cite>''', vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.  [[Best Bachelor Thesis AIN 2018|Ostatní laureáti…]]
+
Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho
 +
vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|na stránke o štátnych skúškach]].
  
 
<!--
 
<!--

Latest revision as of 19:57, 10 July 2020

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
O bakalárskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:

Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >

Najlepšia bakalárska práca

Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na na stránke o štátnych skúškach.

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015