(Študijný plán)
m
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 12: Line 12:
 
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 
;Tútori
 
;Tútori
:[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
+
:[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
:[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
+
:[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
;Všeobecné informácie
 
;Všeobecné informácie
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK]
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK]
 
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
 
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
:[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)
+
:[https://fmph.uniba.sk/programy/ O bakalárskom štúdiu na FMFI UK]
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column
Line 24: Line 24:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
+
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:
 +
 
 +
[https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >]
 +
 
 +
=== Najlepšia bakalárska práca ===
 +
Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho
 +
vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|na stránke o štátnych skúškach]].
 +
 
 +
<!--
 
=== Výber témy bakalárskej práce ===
 
=== Výber témy bakalárskej práce ===
Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je '''15. október 2016'''.
 
  
Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
+
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ
+
 
 +
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
 +
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci
 
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
 
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
'''Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
+
'''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
 
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
 
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
  
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
Tútori vypracovali [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie pre výber voliteľných predmetov]]
+
Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov]]
 
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
 
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
+
--><!--
<!--
+
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
Line 46: Line 56:
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
== Študijný plán ==
+
== Štúdium ==
 
+
 
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu >]
 
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu >]
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov – odporúčanie tútorov]]
+
=== Odporúčania tútorov ===
 +
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov]]
 +
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Zahraničný výmenný študijný pobyt|Zahraničný študijný pobyt]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c50486 Zápis v akademickom roku 2017/2018]
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/novoprijatym-studentom/#c50471 Zápis prvákov >]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c50486 Zápis vyšších ročníkov >]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c53420 Opravný zápis >]
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
Line 59: Line 72:
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
+
=== Predmety ===
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
=== Termíny ===
+
=== Odovzdanie ===
;18. 8. 2017
+
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]] pre opravný a náhradný termín štátnej skúšky
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
;16. 5. 2017
+
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]]
+
;<del>31.</del> 16. 10. 2016
+
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
+
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
 
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
 
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
Line 77: Line 85:
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
=== Termíny ===
+
*  [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
;28. 4. 2017
+
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
+
;26. 6. – 27. 6. 2017
+
:Riadny termín štátnych skúšok
+
;30. 8.  2017
+
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Latest revision as of 19:57, 10 July 2020

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
O bakalárskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:

Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >

Najlepšia bakalárska práca

Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na na stránke o štátnych skúškach.

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015