Seminár z umelej inteligencie (1) 2-AIN-284

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z umelej inteligencie (1) (2-AIN-284)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-284 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Stály seminár všetkých študentov a učiteľov umelej inteligencie. Cieľom je informovanie o súčasnom svetovom výskume a referovanie o vlastných prácach.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 22:47, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)