Aplikovaný robotický seminár 1-AIN-426

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aplikovaný robotický seminár (1-AIN-426)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: v oboch semester / 1-5
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (1)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.dai.fmph.uniba.sk/w?title=Applied_Robotics_Seminar
Informačný list: Informačný list 1-AIN-426 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
E-mail: petrovic@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/

Popis predmetu:

Jednokreditový predmet prístupný pre všetkých študentov Univerzity, nevyžadujúci žiadne predchádzajúce znalosti. Je zameraný na uvedenie do problematiky robotiky a možno si ho zapísať v zimnom aj v letnom semestri. Očakáva sa aktívny záujem, vítaná je pomoc pri organizovaní robotických súťaží:Je časťou študijného programu: Výberový v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Applied Robotics Seminar)