Andrej Mihálik

Andrej Mihálik
Meno: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: mihalik@sccg.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Illumination


Publikácie

Revision as of 16:24, 3 July 2018 by Mihalik (Talk | contribs)