Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
 
   | room    = i6
 
   | room    = i6
   | email    = mihalik8[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk
+
   | email    = mihalik[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~mihalik/ homepage]
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~mihalik/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =

Revision as of 16:24, 3 July 2018

Andrej Mihálik

Andrej Mihálik
Meno: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: mihalik@sccg.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Illumination


Publikácie