Line 21: Line 21:
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* [http://www.microstep-mis.com/~andy/pub.htm zoznam]
 
* [http://www.microstep-mis.com/~andy/pub.htm zoznam]
[http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010040714464823336&skin=epc&lng=en&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&sourcescreen=INITREQ&scant1=L%C3%BA%C4%8Dny%20Andrej&scanu1=1003&elementcount=1&t1=L%C3%BA%C4%8Dny%20Andrej&u1=1003&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=598122&authidu=1003 evipub]
+
[http://alis.uniba.sk:9909/search/query?term_1=Andrej+L%C3%BA%C4%8Dny&theme=EPC evipub]
 
}}
 
}}

Revision as of 14:07, 11 November 2018

Andrej Lúčny

Andrej Lúčny – fotografia
Meno: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: lucny@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • multiagentove systémy
  • robotika
  • bioinformatika

Publikácie

evipub