Line 8: Line 8:
 
   | room    = i18
 
   | room    = i18
 
   | email    = lucny[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = lucny[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://www.agentspace.org/andy | homepage]
+
   | web      = [homepage | http://www.agentspace.org/andy]
 
}}
 
}}
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===

Revision as of 18:21, 4 March 2016

Andrej Lúčny

Andrej Lúčny – fotografia
Meno: doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: lucny@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: [homepage


Výučba

Výskum

  • multiagent-systems
  • robotics
  • bioinformatics

Publikácie

  • chýbajú