Andrej Jursa

Andrej Jursa
Meno: Mgr. Andrej Jursa
doktorand
Email: andrej.jursa@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 5
Adresa: Mgr. Andrej Jursa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Školenie záverečných prác

  • témy z okruhu komplexných sietí
  • témy z okruhu webových aplikácií

Výskum

  • Komplexné siete

Publikácie

  • AFD Fast algorithm for finding maximum clique in scale-free networks / Andrej Jursa
    In: ITAT 2016 : Information Technologies - Applications and Theory : Conference on Theory and Practice of Information Technologies. - ISBN 978-1-5370-1674-0. - [North Charleston] : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. - S. 212-217
Revision as of 13:03, 12 June 2018 by Jursa (Talk | contribs) (Pridane preferencie k skoleniu zaverecnych prac)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)