Andrej Jursa

Andrej Jursa
Meno: Mgr. Andrej Jursa
doktorand
Email: andrej.jursa@uniba.sk
Miestnosť: I 5
Adresa: Mgr. Andrej Jursa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie

Revision as of 10:07, 21 September 2015 by Jursa (Talk | contribs) (pridany odkaz na TIS)