m (uprava emailu)
m (pridany odkaz na TIS)
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
*  
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 11:07, 21 September 2015

Andrej Jursa

Andrej Jursa – fotografia
Meno: Mgr. Andrej Jursa
doktorand
Email: andrej.jursa@uniba.sk
Miestnosť: I 5
Adresa: Mgr. Andrej Jursa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie