m (pridany odkaz na TIS)
m (uprava emailu)
Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = I 5
 
   | room    = I 5
   | email    = andrej.jursa[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk
+
   | email    = andrej.jursa[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =

Revision as of 00:10, 3 December 2015

Andrej Jursa

Andrej Jursa
Meno: Mgr. Andrej Jursa
doktorand
Email: andrej.jursa@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 5
Adresa: Mgr. Andrej Jursa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie