(Created page with "{{Person | fullname = Mgr. Andrej Jursa | caption = Andrej Jursa | image = | section = | position = doctoral student | phone = | room = I 5 | em...")
 
m
Line 1: Line 1:
{{Person
+
{{Osoba
 
   | fullname = Mgr. Andrej Jursa
 
   | fullname = Mgr. Andrej Jursa
 
   | caption  = Andrej Jursa
 
   | caption  = Andrej Jursa
 
   | image    =  
 
   | image    =  
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doctoral student
+
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = I 5
 
   | room    = I 5
Line 11: Line 11:
 
   | info    =
 
   | info    =
  
=== Teaching ===
+
=== Výučba ===
* tbd
+
*  
  
=== Research ===
+
=== Výskum ===
* tbd
+
*  
  
=== Publications ===
+
=== Publikácie ===
 
*
 
*
 
}}
 
}}

Revision as of 13:18, 16 September 2015

Andrej Jursa

Andrej Jursa
Meno: Mgr. Andrej Jursa
doktorand
Email: jursa1@uniba.sk
Miestnosť: I 5
Adresa: Mgr. Andrej Jursa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie