Andrej Baláž

Andrej Baláž
Meno: Andrej Baláž, MSc.
doktorand
Telefón: +421 917 421 778
Email: andrej.balaz@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-25
Konzultačné hodiny: dohodou e-mailom
Adresa: Andrej Baláž, MSc.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://sites.google.com/view/andrejbalaz/domov

Výučba

Zimný semester

  • 1-DAV-102/20 Matematická analýza (1)
  • 1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť

Výskum

  • Bioinformatika

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti

(Presmerované z Andrej Balaz)