"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia predpokladá vytvorenie distribuovaného prostredia viacerých zariadení a programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvať neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence Nájsť ho môžete aj na (http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar). Stačí si prečítať sekciu 2 tohto článku, kde sú motivačné scenáre.

Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.

Revision as of 15:48, 7 October 2009 by Sefranek (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)