"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia je založená na vytvorení distribuovaného prostršedia viacerých zariadení, programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvaž neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku <a href="http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar/bikakis-dke09.pdf"> Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence.</a> Stačí si prečátať sekciu ľ tohto článku, kde sú motoivačné scenáre.

Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.

Revision as of 14:31, 7 October 2009 by Sefranek (Talk | contribs) (Created page with '"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia je založená na vytvorení distribuovaného prostršedia viacerých zariadení, …')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)