Line 1: Line 1:
"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia predpokladá vytvorenie distribuovaného prostredia viacerých zariadení a programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvať neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku <a href="http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar/bikakis-dke09.pdf"> Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence.</a> Stačí si prečátať sekciu 2 tohto článku, kde sú motoivačné scenáre.  
+
"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia predpokladá vytvorenie distribuovaného prostredia viacerých zariadení a programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvať neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku (http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar/bikakis-dke09.pdf) Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence.</a> Stačí si prečátať sekciu 2 tohto článku, kde sú motoivačné scenáre.  
  
 
Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.
 
Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.

Revision as of 14:41, 7 October 2009

"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia predpokladá vytvorenie distribuovaného prostredia viacerých zariadení a programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvať neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku (http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar/bikakis-dke09.pdf) Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence.</a> Stačí si prečátať sekciu 2 tohto článku, kde sú motoivačné scenáre.

Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.