(Created page with '"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia je založená na vytvorení distribuovaného prostršedia viacerých zariadení, …')
 
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia je založená na vytvorení distribuovaného prostršedia viacerých zariadení, programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvaž neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku <a href="http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar/bikakis-dke09.pdf"> Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence.</a> Stačí si prečátať sekciu ľ tohto článku, kde sú motoivačné scenáre.  
+
"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia predpokladá vytvorenie distribuovaného prostredia viacerých zariadení a programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvať neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence Nájsť ho môžete aj na (http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar). Stačí si prečítať sekciu 2 tohto článku, kde sú motivačné scenáre.  
  
 
Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.
 
Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.

Latest revision as of 15:48, 7 October 2009

"Ambient intelligence" je pomenovanie vízie spotrebnej elektroniky blízkej budúcnosti. Vízia predpokladá vytvorenie distribuovaného prostredia viacerých zariadení a programov umožňujúcich ich komunikáciu, kooperáciu. Nás bude zaujímať implementácia usudzovania, schopného riešiť konflikty, spracúvať neúplnú a nepresnú informáciu. Inšpiráciu môžete nájsť v článku Bikakis, Antoniou, Hassapis: Distributed defeasible reasoning in ambient intelligence Nájsť ho môžete aj na (http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/kri/kri.html#seminar). Stačí si prečítať sekciu 2 tohto článku, kde sú motivačné scenáre.

Úlohou je navrhnúť vlastný scenár a implelemntovať ho v simulovanom prostredí.