Algoritmy a dátové štruktúry 1-AIN-210

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Algoritmy a dátové štruktúry (1-AIN-210)
Prerekvizity: 1-AIN-170 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 0/100
Webstránka predmetu: http://struct.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-210 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Popis predmetu:

Vybudovať základy zovšeobecného prístupu k dátovým štruktúram a uviesť niektoré základné algoritmy v tomto kontexte; t.j. algoritmy, ktoré popisujú operácie nad danými dátovými štruktúrami.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Algorithms and Data Structures)