m
Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    =  
+
   | room    = I11
 
   | email    = simko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = simko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 10:23, 8 November 2010

Alexander Šimko

Alexander Šimko – fotografia
Meno: Ing. Alexander Šimko
doktorand
Email: simko@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I11
Adresa: Ing. Alexander Šimko
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Tvorba informačných systémov

Výskum

Publikácie