Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* Databázy (1)
 
* Databázy (1)
 
+
* Databázy (2)
 +
* Deduktívne databázy
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* reprezentácia znalostí
 
* reprezentácia znalostí

Revision as of 10:23, 30 March 2017

Alexander Šimko

Alexander Šimko
Meno: Ing. Alexander Šimko PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Email: simko@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I6
Adresa: Ing. Alexander Šimko PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: domovská stránka

Výučba

  • Databázy (1)
  • Databázy (2)
  • Deduktívne databázy

Výskum

  • reprezentácia znalostí
  • logické programovanie
  • usudzovanie s preferenciami

Publikácie