Line 8: Line 8:
 
   | room    = I11
 
   | room    = I11
 
   | email    = simko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = simko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      =  
+
   | web      = [http://dai.fmph.uniba.sk/~simko/ Alexander Šimko]
 
   | info    =  
 
   | info    =  
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
+
[[Introduction_to_Computer_Logic|Úvod do výpočtovej logiky]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 +
* reprezentácia znalostí
 +
* logické programovanie
 +
* usudzovanie s preferenciami
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
+
dostupné v [http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?skin=epc databáze publikačnej činnosti]
  
 
}}
 
}}

Revision as of 11:44, 6 July 2012

Alexander Šimko

Alexander Šimko
Meno: Ing. Alexander Šimko
doktorand
Email: simko@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I11
Adresa: Ing. Alexander Šimko
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Alexander Šimko

Výučba

Úvod do výpočtovej logiky

Výskum

  • reprezentácia znalostí
  • logické programovanie
  • usudzovanie s preferenciami

Publikácie

dostupné v databáze publikačnej činnosti