Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    =  
 
   | room    =  
   | email    = valentin[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = simko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =  
 
   | info    =  

Revision as of 17:52, 14 September 2010

Alexander Šimko

Alexander Šimko
Meno: Ing. Alexander Šimko
doctoral student
Email: simko@fmph.uniba.sk
Adresa: Ing. Alexander Šimko
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie