Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Introduction_to_Computer_Logic|Úvod do výpočtovej logiky]]
+
* Databázy (1)
* [[Database_Systems_Implementation|Implementácia databázových systémov]]
+
* [[Programming_4|Programovanie 4]]
+
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 13:25, 23 September 2015

Alexander Šimko

Alexander Šimko
Meno: Ing. Alexander Šimko PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Email: simko@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I6
Adresa: Ing. Alexander Šimko PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: domovská stránka

Výučba

  • Databázy (1)

Výskum

  • reprezentácia znalostí
  • logické programovanie
  • usudzovanie s preferenciami

Publikácie