(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 8: Line 8:
 
   | room    = I6
 
   | room    = I6
 
   | email    = simko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = simko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://dai.fmph.uniba.sk/~simko/ domovská stránka]
+
   | web      = [http://db.dai.fmph.uniba.sk domovská stránka]
 
   | info    =  
 
   | info    =  
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* Databázy (1)
 
* Databázy (1)
 
+
* Databázy (2)
 +
* Deduktívne databázy
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* reprezentácia znalostí
 
* reprezentácia znalostí
Line 20: Line 21:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~simko/ viď domovská stránka]
+
* [http://db.dai.fmph.uniba.sk viď domovská stránka]
  
 
}}
 
}}

Latest revision as of 10:14, 29 November 2019

Alexander Šimko

Alexander Šimko
Meno: Ing. Alexander Šimko PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Email: simko@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I6
Adresa: Ing. Alexander Šimko PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: domovská stránka

Výučba

  • Databázy (1)
  • Databázy (2)
  • Deduktívne databázy

Výskum

  • reprezentácia znalostí
  • logické programovanie
  • usudzovanie s preferenciami

Publikácie