Line 12: Line 12:
  
 
=== Teaching ===
 
=== Teaching ===
[http://http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
+
[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
  
 
=== Research ===
 
=== Research ===

Revision as of 11:14, 8 November 2010

Alexander Šimko

Alexander Šimko
Name: Ing. Alexander Šimko
doctoral student
Email: simko@fmph.uniba.sk
Address: Ing. Alexander Šimko
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

Tvorba informačných systémov

Research

Publications