Pokročilé programátorské techniky 1-AIN-540

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Pokročilé programátorské techniky (1-AIN-540)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://user.edi.fmph.uniba.sk/salanci/PPT/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-540 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Lubo Salanci, PhD.
E-mail: salanci@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://user.edi.fmph.uniba.sk/salanci/

Popis predmetu:

tvorba aplikácií v grafickom prostredí operačného systému, využívanie pokročilých vlastností objektovo-orientovaného programovania v Delphi

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 22:41, 15 September 2008 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)