Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester
Modelovacie a renderovacie techniky
Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
Virtuálna a rozšírená realita
Letný semester
Princípy počítačov - Tatrabot
Pokročilá počítačová grafika
Revision as of 23:57, 24 September 2019 by Riecicky (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)