Adam Riečický

Adam Riečický – fotografia
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester
Modelovacie a renderovacie techniky
Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
Letný semester
Princípy počítačov - hardvér
Revision as of 14:21, 4 October 2017 by Riecicky (Talk | contribs)