Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Revision as of 09:42, 27 September 2016 by Riecicky (Talk | contribs)