Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Email: riecicky1@uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Revision as of 19:57, 14 September 2016 by Riecicky (Talk | contribs) (Created page with "{{Osoba | fullname = Mgr. Adam Riečický | caption = Adam Riečický | image = | section = | position = doktorand | phone = | room = M-113 | email = riecic...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)